Byggetrinn 2 – Rammesøknad er innvilget

Skrevet på fredag, 25 november 2016

Etter en lang saksbehandlingstid i Asker kommune, ble rammesøknaden for byggetrinn 2 på Vettre Torg innvilget i denne uken. Vi vil i løpet av få dager sende inn søknad om igangsettelse av byggearbeidene. Vi er dermed klare til å begynne byggingen før jul. Entreprenøren Alento AS vil informere leilighetskjøperne om fremdrift. Ferdigstillelse av bygget vil være desember 2017/januar 2018.