Utendørs utsmykning på Vettre Torg

Skrevet på fredag, 05 juni 2015

Sammen med elever på Vettre skole, skal Lise Wulff og Riri Green bygge en skulptur som skal stå på Vettre Torg. Skulpturen er inspirert av de gamle kalkovnene i Asker. Skulpturen blir stor, ca. 3m høy og bygges slik at deler av den brukes som en benk.

Vi ser frem til et spennende samarbeid med Vettre skole og elevene på 5.-7.trinn.

KALKOVN er en utendørs utsmykning og et pedagogisk prosjekt med 5.-7. trinn på Vettre skole (150 elever).

Vi ønsker å bygge en skulptur inspirert av de gamle kalkovnene i området. Formen abstraheres og omformes. I stedet for en åpning bygger vi en positiv form som bryter med hovedformen og som kan fungere som benk.

kalkovner

Formen bygges i tre, av samme type som leilighetsbyggene på Vettre Torg. Elevene lager og dekorerer keramikkfliser på størrelse med teglstein. Disse monteres på skulpturen, i flukt med skulpturens overflate, og blir en integrert del av skulpturen. Flisene lages i svart leire, med tegninger risset inn i selve flisen og farget i hvitt. Det blir en variasjon av matte overflater og ulik grad av blank glasur, som gir et spill. Flisene monteres som bånd rundt tårnet og oppfattes på avstand som linjer, slik som treet vil utgjøre linjer. På nært hold vil man oppdage hver enkelt flis egenart.

Ornamentikken elevene jobber med trekker inn flere elementer fra Vettres lokalhistorie, som skipsfart, fiskefangst, isskjæring, ”pappabåtene” og kalkproduksjon.

Prosjektet gir elevene innblikk hvordan man jobber med keramikk og med utendørs installasjoner, samt kunnskap til lokal historie og kulturminner. Vi håper noen ildsjeler med lokalkunnskap ønsker å fortelle elvene om lokalhistorien til Vettre. Om noen medlemmer i Vettre Vel vil bidra i så måte, er de velkomne. Det vil sette en ekstra spiss på prosjektet at elevene får formidlet lokalhistorien fra noen som kjenner den godt. Dette legges som grunnlag for elevenes tegninger på keramikkflisene. Etter foredragene får de utdelt ark på størrelse med teglstein, der de bearbeider det de har lært om lokalhistorien. Senere overfører de motivene til keramikkflisene.

På Vettre Torg skal det utvikles bolig, butikk, kafé, benker og grøntareal. Skulpturen plasseres der det skal bli et samlingspunkt/torg.

Kalkovnformen er monumental. Den bygges asymmetrisk slik at den er interessant og byr på egenart fra hver av de fire sidene. Videre tar den inn ett eller flere elementer som kan fungere som benk eller til å klatre på. Skulpturen kan dermed bli både et samlingspunkt og et landemerke for nærmiljøet.

Elevenes keramikkfliser holdes i et helhetlig visuelt uttrykk. Dette sikrer et profesjonelt resultat, samtidig som det gis rom for den enkeltes kreativitet i forhold til selve motivvalget og utformingen av dette. På avstand sees formen og fargespillet. På nært hold ser man at hver enkelt keramikkflis har et individuelt preg. Elevene vil kjenne igjen sitt eget bidrag og føle medeierskap gjennom sin innsats.

kidswall
Wulff: Fra utsmykkingsprosjekt med elevene ved Nesøya skole

girlsdraw
Green: Fra "Venterom", et kunstprosjekt for asylsøkende kvinner fra Vardåsen Asylmottak

Kunstnerne Lise Wulff og Riri Green

blondegirl

Lise Wulff er medlem av Norske Billedkunstnere, og jobber i en rekke materialer og teknikker. Naturen er en sterk referanseramme. Organiske former og naturmaterialer er stadig tilbakevendende elementer, og Wulff jobber ofte direkte i naturen med større installasjoner/land art. Videre jobber hun med kunstrelaterte prosjekter innenfor tema som miljø og inkludering/verdighet. Det største prosjektet hittil er Skriket fra naturen, som var en del av Munch jubileet og som samarbeider globalt med FNs miljøorgan UNEP. Mer informasjon: www.lisewulff.com

ririgreen

Riri Green er kunstner og keramiker. Green er medlem av Norske Kunsthåndverkere. Hun er opptatt av kunstverket som prosess og kunsten som en måte å tenke på. Enkelte av arbeidene har et abstrakt ekspresjonistisk uttrykk, men er i andre tilfeller en utforskning av materielle eller mediale egenskaper. Green arbeider i mellomrommene mellom grafikk og keramikk, keramikk og skulptur og keramikk og maleri. Hun er også utdannet lærer og har jobbet med flere relasjonelle prosjekter, bl.a. med asylsøkende kvinner. Mer informasjon: www.riri.no