Før bygging.

LITT
HISTORIKK

Etter bygging. Illustrasjon av Vettre Torg.

Familien Moen etablerte seg på Vettre i 1927. Karl Moen hadde bakeri på Hvile gård og senere dagligvarebutikk og bensinpumpe i Slemmestadveien 145. Arild Moen overtok butikken på 1980-tallet og kjøpte senere eiendommen der Kiwi Minipris, Vettre legesenter og Vettre Dyreklinikk ligger i dag.

I 2007 tok Vettre Vel initiativ til et samarbeid med Moen for å utvikle et nærsenter på Vettre. Tomten, som var eiet av Vettre Vel, lå på andre siden av Konglungveien. Den varubebygd, og var regulert til allmennyttig formål. Det er her Vettre Torg trinn 1 har kommet.

Utforming av Vettre Torg
Vettre Vel og Vettre Torg AS (eiet av Caroline Moen Nergaard) har samarbeidet om utformingen av nærsenteret. Vettre Vel har hatt informasjonsmøter, idédugnad og foretatt spørreundersøkelse blant medlemmer og beboere.
Reguleringsplanen er et resultat av mange års arbeid.

Boliger, dagligvare og servicetilbud
Kiwi drev i gamle og uegnede lokaler. Kiwi Norge har vært en aktiv samarbeidspartner i utarbeidelsen av reguleringsplanen. Reguleringsplanen tilsier at det bygges boliger i 2-3 etasjer over næringslokalene.

Byggetrinn 1 er på Vettre Vel sin tomt. Her har allerede Kiwi flyttet inn og åpnet en stor og moderne dagligvarebutikk. Over butikken er det 20 selveierleiligheter fordelt på to bygg i ulike størrelser med garasjeanlegg i kjeller. Dette vil være felles for butikk og boliger.
Byggetrinn 2, Vettre Torg, kommer der den gamle Kiwi butikken ligger. Her vil det bli en kombinasjon av boliger og næring hvor både legesenteret og veterinærklinikken vil få mer egnede lokaler. Det vil også komme andre næringslokaler som ønskes leid ut til kafé, frisør og apotek.

Sameiet har fått navnet Vettre Torg – Kirkesletta
Området og tomten til byggetrinn 2, der hvor den gamle Kiwi-butikken har ligget i mange år, blir på folkemunnet kalt Kirkesletta. Sagaen forteller at det lå en kirke nær ved gården Blakstad på vestsiden av Oslofjorden, ca. 3 km syd for hovedkirken. Gårdens eier, baglerhøvdingen Gudolf, hadde tilhold i kirken under urolighetene 1226, fordi det var godt å verge seg der. Det er uklart om kirken var innredet med forsvar for øye, men den synes å ha vært oppført av stein, siden Gudolfs banemenn satte stiger inntil kirken, hugg seg gjennom taket og drepte ham. Kirken omtales ikke forøvrig, men kanskje kan navnet «Kirkesletta» nord for gården angi stedet hvor den har ligget. Derav navnet Vettre Torg – Kirkelsetta.